Hvad kan jeg?

Jeg kan coache en leder i naturen

Jeg kan tænde bål med ildstål og flintesten

Jeg kan strukturere en opgave og følge den til dørs

Jeg kan lave bålmad til både børn og voksne

Jeg kan gennemføre en gruppeudviklingssamtale for en topledelse

Jeg kan give børn og unge gode oplevelser gennem leg, idræt og friluftsaktiviteter

Jeg kan undervise ledere i systemisk ledelse

Jeg kan lege

Jeg kan planlægge og gennemføre en teamudviklingsproces

Jeg kan lave lejrbålsunderholdning for FDFere

Jeg kan udvikle en organisation både strukturelt og ledelsesmæssigt

Jeg kan lytte, være nysgerrig og lære nyt

Jeg kan gennemføre en strategiudviklingsproces

Jeg kan skabe rum for ro og refleksion i naturen

Jeg kan udøve ledelse og udvise lederskab

Jeg kan bruge kort og kompas til at skabe en anderledes oplevelse i og af skoven

Jeg kan lave skattejagt for både store og små

Jeg kan møde mennesker

Jeg kan skabe rammer og sætte retning