Ud i naturen og se fremad!

Så kom udmeldingen om den første fase af den langsomme åbning af vores samfund og vejen tilbage til en normal hverdag – eller nej: Vi kommer ikke “tilbage” til en “normal” hverdag. Vi har allerede flyttet os, både som mennesker og som samfund. Det har både været med frustration, angst og skuffelse, men også med nye positive oplevelser, fællesskaber på anderledes måde og udvikling af den måde, som vi er sammen på, både privat og arbejdsmæssigt.

Jeg læste en artikel i Politikens debatsektion d. 4. april, et interview med Hanne-Vibeke Holst på baggrund af hendes roman “Som pesten” som hun udgav i 2017. I den rammer hun skræmmende tæt på den situation vi har i dag. Hun siger to ting, som jeg bed mærke i:

Inden coronaen havde ingen af os forestillet os, at vi ville være i stand til at forandre alting på 14 dage! Men nu har vi opdaget, at der er et forandringspotentiale i os selv og i samfundet, og det gør, at vi kan udvide vores forestillingsevne og se konturerne af et anderledes og mere bæredygtigt samfund.

Og…

Luften er renere. Jorden trækker vejret lidt friere.Vi kan se alternativet. Det kan vi sgu da ikke bare lukke øjnene for!

I de to sætninger ligger der, for mig at se, en tydelig opfordring til, at vi lige nu bruger al den viden om os selv og vores forandringspotentiale samt de mange nye ideer og tiltag som vi har iværksat på meget kort tid, til at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund. Ikke kun bæredygtig i forhold til måden vi er sammen på, men også bæredygtigt i forhold til vores natur og klima.

Det er nu vi skal begynde at se fremad. Der er godt nok minimum 4 uger til resten af samfundet begynder at åbne op igen, men hvad skal der så ske? Skal vi bare vende tilbage til de samme gamle (og måske dårlige) vaner eller skal vi udnytte vores forandringspotentiale til at skabe noget nyt og bedre. Jeg er ikke i tvivl og jeg tror også allerede de fleste er på vej frem og ikke tilbage.

For at flytte os er det vigtigt, at vi begynder at gøre og sige noget andet allerede i dag. Det er igennem vores tale og handlinger, at vi kan være med til at påvirke den kontekst, som vi selv er en del af; det vi gør sammen med andre, både privat og arbejdsrelateret. På den måde begynder vi at skabe en ny historie om os selv og vores samfund og til sidst forandrer vi den kultur, som har været bærende for det der var før. Når vi når dertil har vi for alvor forandret os selv og vores samfund – men det starter med os selv, med noget konkret. (Disse tanker tager udgangspunkt i Coordinated Management of Meaning, kaldet CMM, et tankeværktøj som er udviklet af Vernon Cronen og Bernard Pearce. Læs mere om CMM hér).

Men hvad gør vi for at komme videre? Mit bud vil være, at vi tager fat i én af de erfaringer vi har gjort os de sidste uger og bruger den aktivt som rum for at tænke nyt og se på os selv, vores organisationer og vores organiseringer på en ny måde:

Lad os bruge naturens rum til at være sammen på en anden måde og få skabt en kontekst, hvor vi kan få nye perspektiver og fastholde alle de gode erfaringer vi har gjort os indtil videre.

Naturen skaber sundhed og trivsel, både i fritiden og på arbejdspladsen. Brug naturen, skoven, parken som møderum. Tag en indviduel refleksionspause med en rask gåtur. Have paraplyer stående i virksomheden, så man også kan komme ud i regnvejr.
Tag en Walk and Talk med en god kollega, eller få en “NatureCoaching” hvor der bliver sat fokus på det som du gerne vil udvikle eller det du går og tumler med. Det må vi gerne, bare vi holder os til de retningslinjer som myndighederne har givet.

Når vi må være sammen flere end ti personer, er det oplagt at starte op med at mødes udenfor i naturen og samle op på den turbulente tid som vi alle sammen har været igennem. Mange er begyndt at bruge naturen som et frirum i en tid, hvor vi har været fastlåst til matriklen. Udnyt at naturen er blevet et “naturligt” opholdssted og gør det til et almindeligt mødested på niveau med konferencelokalet.

Virkningen er, at vi får sat fokus på relationerne og hinanden og i højere grad er mentalt tilstede, når vi fjerner os fra vores telefon og PC, som lige nu fylder det hele i vores arbejdsdag. Vi får derved skabt et mere fokuseret rum for udviklingen af os selv og vores organisation.

Men hvad har det med kloden og klimaet at gøre? For mig at se har det alt med det at gøre fordi den langsigtede virkning er dels større sundhed for den enkelte, både fysisk og mental, men også en større fokus på vores natur og dermed også en (forhåbentlig) større bevidsthed om vores klima og den klode som vi skal passe godt på.

Hvis vi skal gøre noget effektivt i forhold til klimaet er det vigtigt at politikerne fastholder modet til at iværksætte væsentlige forandringer, som vi har set det under coronakrisen. Men det er lige så vigtigt, at vi, som enkeltpersoner, som medarbejdere, som ledere og som chefer, forholder os til hvordan vi kan gøre en forskel i hverdagen ved at begynde at gøre noget nyt og anderledes. Vi ser lige nu tydeligt resultaterne af betydeligt færre fly i luften og biler på vejene. Så hvordan kan vi tænke det ind i den hverdag vi gerne vil have fremadrettet. Kan vi arbejde med flere hjemmearbejdsdage, tage flere onlinemøder, stadig i en balance med at vi også gerne vil mødes fysisk og se hinanden i øjnene. Det er det vi skal i gang med at finde ud af så vi kan skabe et mere bæredygtigt samfund – på alle områder.

Og det er det vi skal bruge naturen til – fordi naturen kan så meget mere end et almindeligt og kedeligt mødelokale. Så kom ud i den friske luft og skab rum for nye perspektiver.