Hvad tror jeg på?

Jeg tror på det bedste i mennesket og dømmer helst ikke på forhånd

Jeg tror, at vi alle oplever og tolker verden forskelligt med udgangspunkt i vores
erfaringer, viden og værdier

Jeg tror på, at vi trives bedst som mennesker gennem en ligeværdig og anerkendende dialog

Jeg tror på, at vi når længst gennem en dialog, der er nysgerrig og undersøgende og forsøger at møde andre mennesker dér, hvor de er.

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.
(Søren Kirkegaard)